Lasikaton läpimurto

Naiset ympäri maailmaa ovat saavuttaneet korkeamman koulutustason kuin koskaan ennen, ja nykyään he edustavat yli 40 prosenttia maailman työvoimasta. Silti heidän osuutensa johtotehtävistä on edelleen liian pieni. Tässä ajankohtaisessa tutkimuksessa tarkastellaan naisten muuttuvaa asemaa työmarkkinoilla sekä ammatillisessa ja esimiestyössä. Siinä tarkastellaan naisten urakehityksen esteitä ja toimia heidän mahdollisuuksiensa parantamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tämä raportti käsittelee miesten ja naisten välisiä ansioeroja sekä johdossa vallitsevaa ammatillista erottelua. Se tarkastelee naisjohtajien tilannetta julkisen palvelun sekä rahoitus-, yritys- ja pankkisektorilla ja tarjoaa samalla arvokkaita lukuja ja tilastotietoja. Tarjolla on hyödyllisiä urastrategioita, mukaan lukien mentorointi, verkostoituminen ja uranseurantamenetelmät. Tämä tärkeä tutkimus tarjoaa elävän kuvan kansallisista ja kansainvälisistä ponnisteluista sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi johtamisessa.

Kirjan tiedot

  • 186 sivua
  • Kansainvälinen työtoimisto, 1. kesäkuuta 2001
  • Pehmeäkantinen ISBN: 9789221108450

kirjailijasta

Linda Wirth

  • Sukupuoli
  • Maailmantalous