Kanadan kehittyneet teollisuudenalat: tie vaurauteen

Kanadalla on hetki.

Maailmassa, jossa lahjakkuus on mobiili ja teknologia keskeinen, Kanada erottuu edukseen elävällä demokratialla, kasvavilla teknologiaklustereilla ja vertaansa vailla olevalla avoimuudellaan maailman siirtolaisille.On kuitenkin olemassa ongelma: Kanadan monista vahvuuksista huolimatta Kanadan taloudella on vakavia rakenteellisia haasteita, kuten väestön ikääntyminen ja tuotannon kasvun hidastuminen. Vielä tärkeämpää on, että kansakunnan on kysyttävä kiireesti, onko sillä oikea sekoitus toimialoja, jotka toimivat riittävän korkealla tasolla mahdollistaakseen uuden vaurauden.Tästä syystä kansakunnan, sen provinssien ja paikallisten talouksien on keskityttävä uudelleen Kanadan arvokkaan kehittyneen teollisuuden laajentamiseen.Brookingsin määritelmän mukaan kehittyneet teollisuudenalat – joihin kuuluvat niinkin erilaiset teollisuudenalat kuin auto- ja ilmailutuotanto, öljyn ja kaasun talteenotto sekä tietotekniikka – ovat arvokkaita innovaatio- ja teknologiasovellusaloja, jotka vievät suunnattomasti alueellista ja kansallista vaurautta. Tällaiset teollisuudenalat ovat tärkeitä, koska ne tuottavat suhteettoman osuuden minkä tahansa maan tuotannosta, viennistä sekä tutkimuksesta ja kehityksestä.Kanadan edistyneen sektorin osavaltioon liittyy kuitenkin kysymyksiä. Totta, ala on monessa suhteessa hyvässä asemassa kilpailemaan markkinaosuudesta globaalissa arvonluonnin kamppailussa. Ja silti tosiasia on, että Kanadan kehittyneet teollisuudenalat eivät ainakaan amerikkalaiseen vastineeseensa verrattuna hyödynnä täyttä potentiaaliaan, ja seuraukset lupaavat kanadalaisille hitaampaa kasvua ja heikkenevää elintasoa. Siksi Kanadan on kohdennettava näiden teollisuudenalojen kasvua rakentaakseen dynaamisemman, kehittyneemmän talouden, joka toimii kaikille. Näillä linjoilla tässä raportissa esitetään kolme suurta havaintoa:missä astrolabe keksittiin

1. Kanadalla on monipuolinen, laajalle levinnyt ja varsin lupaava edistynyt teollisuus

Analyysi Kanadan edistyneen teollisuuden sektorin koosta, maantieteellisestä sijainnista ja kasvusta osoittaa, että:

 • Kanadan edistynyt teollisuussektori ankkuroi maan arvokkaan talouden. Korkea tutkimus- ja kehitystyö, korkean STEM-tason edistynyt teollisuus ovat Kanadan arvokkaan talouden perusta. Noin 1,9 miljoonaa kanadalaista työskenteli edistyneillä aloilla vuonna 2015, noin 11 prosenttia maan työllisyydestä. Tästä suhteellisen pienestä työpaikkojen osuudesta kehittyneet teollisuudenalat tuottivat kuitenkin 17 prosenttia Kanadan BKT:sta, 61 prosenttia kansallisesta viennistä ja 78 prosenttia tutkimuksesta ja kehityksestä. Nämä ylisuuret osuudet kuvastavat sitä, että kehittyneiden toimialojen keskimääräinen arvonlisäys työntekijää kohti oli 34 prosenttia korkeampi kuin taloudessa kokonaisuutena. Alan korkea tuottavuus varmistaa, että edistyneellä toimialalla työskentelevä keskimääräinen työntekijä ansaitsi vuosipalkan lähes 50 prosenttia korkeamman kuin keskiverto kanadalainen työntekijä.

Edistyneiden teollisuudenalojen osuus Kanadan taloudesta • Kanadan edistynyt teollisuusvalikoima on varsin monipuolinen ja muuttuva. Vuodesta 2015 lähtien Kanadan 50 kehittynyttä toimialaa työllistivät lähes 1,9 miljoonaa työntekijää ja tuottivat 247 miljardia dollaria. Sellaisenaan alalla on merkittäviä erikoisaloja. Työllisyyden osalta palveluiden osuus Kanadan edistyneen teollisuuden työntekijöistä on hieman yli puolet (51 prosenttia), ja seuraavaksi tulevat valmistus (36 prosenttia) ja energia (13 prosenttia). Kanadan energiateollisuuden vaikutus näkyy kuitenkin tuotantotilastoissa. Kolme kehittynyttä energiateollisuutta tuottavat 42 prosenttia kansallisesta tuotannosta, ja niitä johtaa 67 miljardia dollaria, joka syntyy pelkästään öljyn ja kaasun louhinnasta. Kehittyneet palvelut ja valmistus vastaavat puolestaan ​​29 prosenttia kansallisesta tuotannosta. Sekä tuotannon että työllisyyden suhteen Kanadan kehittynyt teollisuus on siis kohti energiaa Yhdysvaltoihin verrattuna.

Kanadan kehittyneen teollisuuden perusta on kuitenkin käynyt läpi huomattavan muutoksen vuodesta 1996 lähtien. Tuona vuonna edistyneen teollisuuden osuus oli yli puolet (52 prosenttia) maan edistyneen teollisuuden työllisyydestä, kun taas palvelut työllistivät vain noin 34 prosenttia edistyneistä teollisuustyöntekijöistä. Uskomatonta, että nämä osuudet muuttuivat olennaisesti vuosien 1996 ja 2015 välillä. Kehittyneiden palvelujen työllisyyden valtava kasvu ja edistyneen teollisuuden työllisyyden hienoinen lasku ruokkivat tätä muutosta. • Kanadan maakunnat ja suurkaupunkialueet vaihtelevat merkittävästi edistyneiden teollisuudenalojensa laajuudessa, intensiteetissä ja monimuotoisuudessa, mikä on jollain tapaa suotuisaa verrattuna Yhdysvaltoihin. Kanadan jokainen osa voi vaatia jonkin verran kansakunnan kehittynyttä teollisuustaloutta, vaikkakin vaihtelevalla mittakaavalla ja intensiteetillä. Yllätyksettömästi, Ontario , Quebec , Alberta , ja Brittiläinen Kolumbia ovat suuria, ja ne muodostavat yhteensä 91 prosenttia Kanadan edistyneen teollisuuden työllisyydestä.

Pelkästään Ontario muodostaa 43 prosenttia alan jalanjäljestä kansallisesti yli 800 000 edistyneellä teollisuudella. Ontariossa on Pohjois-Amerikan suurin edistyneiden teollisuudenalojen työllistävä keskittymä Kalifornian ja Texasin ulkopuolella, jotka ovat Yhdysvaltojen suurimpien teknologia- ja energiaklusterien kotipaikka.

Sukeltaminen maakuntatason alapuolelle paljastaa lisää merkittäviä maantieteellisiä kuvioita. Ei ole yllättävää, että Kanadan suurimmat Census Metropolitan Areas (CMA-alueet) sisältävät eniten edistyneitä teollisuuden työpaikkoja. Toronto johtaa kansakuntaa 384 000 työntekijällä edistyneillä teollisuudenaloilla, jota seuraa Montreal (260 000), Calgary (138 000) ja Vancouver (134 000). Yhdessä nämä neljä CMA:ta muodostavat lähes puolet (49 prosenttia) Kanadan kehittyneiden teollisuudenalojen työllisyydestä.oliko viime yönä kuunpimennys

Teollisuuden työllistäminen Kanadan provinssin mukaanKanadan edistyneimmät teollisuusintensiiviset CMA:t kilpailevat korkeimpien työllisyysosuuksien kanssa Yhdysvalloissa. Piilaakson kotina millään Pohjois-Amerikan metroalueella ei ole suurempaa osuutta kehittyneiden teollisuudenalojen työllisyydestä kuin San Josessa (31,4 prosenttia). Mutta erityisesti seuraavat neljä metroa ovat kanadalaisia, johtamana Calgary , Windsor, Kitchener-Waterloo , ja Saguenay . Samoin Kanadan metrot verrataan suotuisasti Yhdysvaltojen metroihin teollisuuden monimuotoisuuden mittareilla.

kuun vaihe toukokuussa

2018_6_08_metro_muroparillaspencer_CanadaAI_Fig02Kasvun ja muutoksen osalta lähes jokainen kanadalainen CMA lisäsi työpaikkoja edistyneille aloille vuosina 1996–2015, lukuun ottamatta St. Catharine's-Niagara , Greater Sudbury , ja Thunder Bay . Länsi- ja Itä-CMA:t ovat kokeneet kehittyneiden toimialojen nopeimman kasvun sitten vuoden 1996. Osittain energiaan ja energiaan liittyvään valmistukseen tehtyjen investointien vetämänä metrotaloudet, kuten Pyhän Johanneksen (4,2 prosentin vuotuinen kasvu), Pyhä Johannes (3,6 prosenttia), Moncton (3,4 prosenttia) ja Calgary (3,4 prosenttia) koki nopeimman vuosittaisen kehittyneiden teollisuudenalojen työllisyyden kasvun, vaikkakin useat niistä olivat pienellä pohjalla.2. Kehittyneen sektorin tuottavuus ja tuottavuuden kasvu ovat paljon alhaisemmat Kanadan metroalueilla kuin Yhdysvaltojen metroalueilla

Ja silti, vaikka Kanadan kehittynyt teollisuus on suotuisa verrattuna amerikkalaiseen vastineeseen, tällainen vertailulinssi paljastaa myös vakavan ongelman: Kanadan kehittyneet teollisuudenalat ovat paljon vähemmän tuottavia kuin Yhdysvalloissa, millä on suuria vaikutuksia maan tulevaisuuteen. Useita takeawaysanoja syntyy:

 • Kanadan kehittyneen teollisuuden tuottavuuden kasvu on jäänyt vakavasti jälkeen. Ennen kaikkea on selvää, että Kanadan edistynyt sektori ei ole pystynyt vastaamaan maailmanlaajuiseen tuottavuushaasteeseen, ainakaan suhteessa Yhdysvaltain sektoriin. Tämän näkemiseksi on otettava huomioon, että vuosina 1996–2015 Yhdysvaltojen keskimääräinen vuotuinen arvonlisäyksen kasvu työntekijää kohti kehittyneillä teollisuudenaloilla oli keskimäärin 3,2 prosenttia vuodessa, kun taas Kanadan tuottavuuden kasvu näillä aloilla oli keskimäärin 0,3 prosenttia. Tai toisin sanoen: Vuonna 1996 tuottavuusero keskimääräisen kanadalaisen metroaseman työntekijän ja yhdysvaltalaisen metroalueen keskimääräisen työntekijän välillä oli noin 17 prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä ero oli kasvanut 100 prosenttiin. Samaan aikaan ei-edistyneillä teollisuudenaloilla Kanadan tuottavuus lähentyi Yhdysvaltoihin vuosina 1996–2015.

2018_6_08_metro_muroparillaspencer_CanadaAI_Fig03

 • Tuottavuusvajeensa vuoksi Kanadan kehittynyt teollisuus laskee maan alueiden yleistä tuottavuutta. Kaikkien työntekijöiden keskimääräinen lisäarvo työntekijää kohti Kanadan metroalueilla on noin 82 000 dollaria, 37 prosenttia pienempi kuin Yhdysvalloissa 113 000 dollaria työntekijää kohti. Ottaen kuitenkin huomioon, että kehittyneen teollisuuden arvonlisäys työntekijää kohti on vain puolet tasosta Kanadan metroissa kuin Yhdysvalloissa, on selvää, että kehittyneet teollisuudenalat vaikuttavat kohtuuttomasti maan alueelliseen tuottavuusvajeeseen.
 • Näiden suuntausten takana ovat pikemminkin aidot tuottavuusvajeet kuin toimialan rakenteiden erot. Tässä suhteessa Kanadan edistyneen sektorin tuotannon heikkeneminen työntekijää kohden vuodesta 1996 lähtien ulottuu valtaosaan edistyneistä valmistus-, palvelu- ja energiateollisuudesta. Tuottavuuskuilu kehittyneillä teollisuudenaloilla ei siis syntynyt, koska Kanadan työllisyys siirtyi alhaisemman tuottavuuden aloille. Pikemminkin erot tuottavuuden kasvussa Kanadan ja USA:n metroalueiden välillä johtuvat edistyneen teollisuuden tuottavuuden kasvusta kolme kertaa nopeammin Yhdysvaltojen metroalueilla. Toisin sanoen maiden väliset tuottavuuserot eivät johdu erilaisista teollisista rakenteista.

Tekoälyn lisäarvo USA vs. Kanada

3. Kanadan tulisi sitoutua puuttumaan neljään erityiseen kehittyneen sektorin tuottavuuden kasvun puutteeseen, mukaan lukien ongelmat, jotka liittyvät maan pääoman saatavuuteen, kilpailun tasoon, liitettävyyteen ja teknologiseen monimutkaisuuteen (neljä C:tä).

Ottaen huomioon alan kriittisen merkityksen ja hitaamman tuottavuuden yhdistelmän, Kanadan johtajien tulisi keskittyä kiireesti selityksen löytämiseen tälle viiveelle ja toimia niiden korjaamiseksi. Tämän mukaisesti tässä raportissa – yrittämättä olla kattava – arvioidaan neljää mahdollista syytä Kanadan edistyneen sektorin tuottavuuseroon vaihtelevalla tarkkuudella ja ehdotetaan jokaiselle korkean tason strategisia prioriteetteja Kanadan edistyneen sektorin ohjaamiseksi suuremmalle kasvuuralle. . Tämän mukaisesti Kanadan hallituksen ja yritysjohtajien tulee:

Sitoudu pääoman syventämiseen: Merkittävät aiemmat tutkimukset ovat dokumentoineet, että Kanada pärjää huomattavasti alhaisemmalla pääomaintensiteetillä koko taloudessaan kuin Yhdysvallat. Tämä ero heikentää tuottavuuden kasvua. Tarkemmin sanottuna kanadalaiset yritykset näyttävät investoivan paljon vähemmän kuin amerikkalaiset yritykset fyysiseen ja tietopääomaan, kuten tieto- ja viestintäteknologiaan (ICT), ja nuorilla kanadalaisilla yrityksillä on paljon selkeämpi mahdollisuus saada riskipääomaa innovointia ja kasvua varten. Tätä silmällä pitäen julkisen ja yksityisen sektorin johtajien tulisi laajentaa meneillään olevia toimia tai kehittää uusia aloitteita:

kuinka usein auringonpimennys tapahtuu
 • Edistää digitaalista käyttöönottoa lisäämällä tietoisuutta aliinvestoinneista, erityisesti ICT:ssä, kilpailuongelmana;
 • Kannustaa suurempia riskipääomasijoituksia auttamalla lisäämään parhaiten tuottavien riskipääomarahastojen määrää; ja
 • Kehitetään julkinen ja yksityinen Kanadan Matching Fund ja täysin yksityinen Business Growth Fund -rahasto pääoman hankkimiseksi, osakkeiden ottamiseksi tai lainojen myöntämiseksi lupaaville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Sitoudu laajentamaan kilpailua: Kilpailu on tässä suhteessa edelleen ratkaiseva innovoinnin ja tuottavuuden kasvun kannustin. Monet Kanadan suurimmista sektoreista, kuten rahoitus ja televiestintä, ovat kuitenkin edelleen tiukasti säänneltyjä ja suojattuja globaalilta kilpailulta kuin yhdysvaltalaiset yritykset. Samaan aikaan maan huippujohtajia koulutetaan usein samoilla aloilla: vahvoilla toimialoilla, joissa on blue-chip-yrityksiä, jotka ovat myös erittäin suojattuja. Kaikki tämä tekee kansalle kriittisen omaksua kilpailun tuottavuuden kasvun lähteenä. Tällä tavalla päättäjien tulisi:

 • Salli suurempi markkinakilpailu Kanadan erittäin säännellyillä verkkosektoreilla; ja
 • Edistää riskinoton yrityskulttuuria korostamalla yrittäjyyttä koulutuksessa.

Sitoudu yhteyksiin: Lisäksi tässä raportissa esitetyt uudet todisteet lisäävät huolta siitä, että Kanadalla on pulaa suurista, menestyneistä ja maailmanlaajuisesti verkottuneista edistyneellä sektorilla toimivista yrityksistä.

yhteyskartta

Koska näitä maailmanlaajuisia mestareita on liian vähän, kansakunnalla ei ole pääsyä keskeisiin tiedon lähteisiin, parhaiden käytäntöjen vaihtoon, organisaatiokapasiteettiin ja valtaan – kaikki puutteet, jotka liittyvät sen tuottavuusviiveeseen. Kanadan tulisi siksi pyrkiä rakentamaan maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempiä kehittyneitä teollisuuden yrityksiä keinona muuttaa nykyistä haaratehtaan identiteettiään. Tätä varten johtajien tulee:

 • Tee kotimaisten yritysten laajentamisesta innovaatioekosysteemin painopiste;
 • Edistää suoria ulkomaisia ​​sijoituksia;
 • Investoi maailmanlaajuisesti yhdistävään infrastruktuuriin, erityisesti suuriin kansainvälisiin lentoasemiin; ja
 • Tukea maailmanlaajuisesti merkittäviä instituutioita, kuten suuria tutkimusyliopistoja.

Sitoudu monimutkaisuuteen: Uusi tutkimus viittaa paikallisen taloudellisen monimuotoisuuden ja kasvun yhdistämiseen, joten Kanadan ja sen alueiden tulisi kokeilla monimutkaisuusanalyysiä ja älykästä erikoistumista työkaluina paikallisten teknologisten kehityskulkujen tunnistamiseen ja älykkäiden kehitysstrategioiden suunnitteluun.

avainteknologiaklusterit Vancouverissa, Kanadassa

Koska teknologinen monimutkaisuus parantaa uusien innovaatioiden mahdollisuuksia, paikallisten innovaatiomallien monimutkaisuuden arvioiminen antaa alueille ja kansakunnille mahdollisuuden ennustaa lupaavaa kehitystä ja sitten keskittyä ja kohdistaa toimenpiteitä. Siksi alueellisten talouskehitysjohtajien – maakuntien ja liittovaltion kumppaneidensa kanssa – tulisi ottaa älykäs erikoistuminen hyödylliseksi strategiseksi viitekehykseksi innovaatioiden tehostamiseksi ja Kanadan alueiden tuottavuuden parantamiseksi. Tätä varten poliittisten päättäjien ja liikemiesten tulee:

 • Luoda data- ja analytiikkavalmiuksia, jotka antavat tietoa päätöksenteosta paikallisella tasolla;
 • Tunnistaa alueelliset vahvuudet ja yhdenmukaistaa niitä vahvistavia politiikkoja ja investointeja. ja
 • Testaa verkon rakentamiskäytäntöjä, kuten superklusterialoitetta, ja laajenna tarvittaessa.