Yritysten sosiaalinen vastuu

Corporate Social Responsibility (CSR) on yritysten panos kestävään kehitykseen. Nykyään yrityskäyttäytymisen ei tule vain taata tuottoa osakkeenomistajille, palkkoja työntekijöille ja tuotteita ja palveluita asiakkaille, vaan sen on vastattava myös yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin huolenaiheisiin. Paikalliset kulttuurit ovat vastavoimana globaalille taloudelle ja yhteiskuntavastuun esteiden voittamisen voimien väliselle taistelulle, ja kaikkien kumppanien ja sektoreiden on sitouduttava noudattamaan yhtenäistä sosiaalista strategiaa koko yhteiskunnan edun mukaisesti. Kumppanuuksien kautta työvoiman, kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa yritykset osallistuvat sosiaalisen syrjäytymisen ratkaisuihin poliittiseen vuoropuheluun vastatakseen paikallistason sosiaalisiin haasteisiin. Tämä kirja tarjoaa kattavan yleiskatsauksen yritysten sosiaalisen vastuun kokemuksista ja käytännöistä paikallisella tasolla. Se osoittaa, että kumppanuudet tarjoavat tehokkaan mekanismin, joka auttaa yrityksiä tulemaan sosiaalisesti vastuullisemmiksi. Se sisältää Pariisissa marraskuussa 2000 järjestetyn Conference Partners for Progress – Towards a new approach to Corporate Social Responsibility -konferenssin puheenvuorot, ja se on keskeistä luettavaa poliittisille päättäjille, kansalaisjärjestöille, yrityksille ja kaikille paikallisille kestävän kehityksen kysymyksissä mukana oleville toimijoille.

Kirjan tiedot

  • 156 sivua
  • OECD, 1. helmikuuta 2002
  • Pehmeäkantinen ISBN: 9789264195127
  • Liiketoiminta & Teollisuus
  • Yritykset
  • Maailmantalous