Japani

Suuri taantuma: Japanin makrotalouspolitiikan oppitunteja

Siitä lähtien, kun Japanin talouden pysähtyneisyys tuli ilmi, Japanin hallitukselle on tarjottu paljon neuvoja makrotalouspolitiikan analyysistä. Suuri osa näistä neuvoista tuli viralliselta sektorilta, etenkin Yhdysvaltain valtiovarainministeriöltä ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF), mutta monet tutkijat olivat myös anteliaita suosituksissaan.1 Silti se, missä määrin Japani on noudattanut näitä neuvoja ja toteutetun makrotalouspolitiikan vaikutukset ovat edelleen kiistanalaisia. Talouskommentaattorit ja muut Japanin tarkkailijat ovat eri mieltä siitä, onko Keynesiläistä standardipolitiikkaa kokeiltu ja epäonnistunut, onko toteutetuilla politiikoilla ollut odotetut vaikutukset, mutta kompensoituivatko muut tekijät, vai eivätkö jotkut suositelluista politiikoista (etenkään rahan määrän kasvu) koskaan toteutuneet. vakavasti yrittänyt ollenkaan.

Lisätietoja