Job Sprawl Revisited: Metropolitan Employmentin muuttuva maantiede

Yksityisen sektorin työpaikkojen alueellisen sijainnin analyysi työllisyyden mukaan 98 suurimmalla suurkaupunkialueella paljastaa, että:

  • Vain 21 prosenttia 98 suurimman metroalueen työntekijöistä työskentelee kolmen mailin säteellä keskustasta, kun taas yli kaksinkertainen osuus (45 prosenttia) työskentelee yli 10 mailin päässä kaupungin keskustasta. Mitä suurempi metroalue on, sitä todennäköisemmin ihmiset työskentelevät yli 10 mailin päässä keskustasta. Lähes 50 prosenttia työpaikoista suurissa metroissa, kuten Detroitissa, Chicagossa ja Dallasissa, on keskimäärin yli 10 mailin päässä, verrattuna vain 27 prosenttiin työpaikoista pienissä metroissa, kuten Lexington-Fayette, Boise ja Syracuse.
  • Työpaikan sijainti pääkaupunkiseudulla vaihtelee suuresti eri toimialoilla. Yli 30 prosenttia kunnallis-, rahoitus- ja vakuutusalojen sekä koulutuspalvelualojen työpaikoista sijaitsee kolmen mailin säteellä keskustasta, kun taas vähintään puolet teollisuuden, rakentamisen ja vähittäiskaupan työpaikoista on yli 10 mailin päässä keskeisistä liikealueista.
  • Työllisyys hajautettiin tasaisesti vuosien 1998 ja 2006 välillä: 95:llä 98 metroalueesta kolmen mailin päässä keskustasta sijaitsevien työpaikkojen osuus väheni. Työpaikkojen määrä 98 suurimmalla metroalueella lisääntyi kokonaisuudessaan tänä aikana, mutta näiden metroalueiden syrjäisimmillä osilla työllisyys lisääntyi 17 prosenttia verrattuna alle prosentin nousuun kaupunkikeskuksessa. Eteläiset metroalueet olivat erityisen symbolisia työpaikkojen osuuden siirtymisestä ulospäin, sillä kaupunkien ydintyöpaikkojen osuus laski 2,6 prosenttiyksikköä ja 4,8 prosenttiyksikköä syrjäisimmässä kehässä, mikä ohitti metron 98 keskiarvon (2,1 prosenttiyksikön lasku ja 2,6 prosenttiyksikön lisäys). , vastaavasti).
  • Lähes kaikilla suurilla toimialoilla työpaikkoja siirtyi pois keskustasta vuosina 1998–2006. 18 analysoidusta toimialasta 17 koki työllisyyden hajauttamista. Kuljetus ja varastointi, rahoitus ja vakuutus, apuohjelmat sekä kiinteistöt sekä vuokraus ja leasing kasvoivat eniten yli 10 kilometrin päässä keskustasta sijaitsevien työpaikkojen osuudessa.

Muuttuvien taloudellisten olosuhteiden – laajentumisen, supistumisen ja elpymisen – keskellä 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa työllisyys hajaantui Amerikan metropolissa tasaisesti. Työpaikkojen alueellinen jakautuminen vaikuttaa useisiin poliittisiin kysymyksiin – asumisesta liikenteeseen ja talouskehitykseen – ja se tulisi ottaa huomioon, kun metroalueet pyrkivät saavuttamaan tuottavamman, osallistavamman ja kestävämmän kasvun ja lähitulevaisuudessa myös taloudellisen kasvun. elpyminen.Lataa koko raportti (PDF)Lataa Q&A kirjoittajan kanssa (PDF)Lataa lehdistötiedote (PDF)Asiaan liittyvä tiedotusväline