Brookingsin ja AEI:n tutkijoiden yhteiset suositukset terveydenhuollon kustannusten vähentämiseksi

Senaatin terveys-, koulutus-, työ- ja eläkekomitea pyysi äskettäin American Enterprise Instituten (AEI) ja Brookings Institutionin terveyspolitiikan asiantuntijoilta suosituksia politiikasta, joka voisi vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Ryhmä AEI:n ja Brookingsin stipendiaatteja ehdotti yhdessä suosituksia, jotka tähtäävät neljään päätavoiteeseen: yksityisen vakuutuksen kannustimien parantaminen, valtion sääntelyesteiden poistaminen tarjoajamarkkinoiden kilpailulta, Medicare-ohjelman kannustimien parantaminen ja kilpailun edistäminen lääkemarkkinoilla.

Lue asiantuntijoiden kirje komitealle ja täydellinen luettelo suosituksista.