Työmarkkinanäkökohdat kansalliselle työtakuulle

Abstrakti

Huolimatta Yhdysvaltain suhteellisen vahvasta taloudesta vuoden 2018 lopulla, monet työntekijät kokevat edelleen pysähtyneitä palkkoja ja alityöllisyyttä. Vastauksena on ehdotettu poliittisia toimia, kuten tuetut palkat, koulutus- ja etsintäapu, laajennettu julkinen työllisyys ja liittovaltion työllisyystakuu, mutta suhteellisen vähän tiedetään siitä, kuinka liittovaltion työtakuu toimisi. Siksi keskustelemme useista olennaisista työmarkkinanäkökohdista: Kuinka moni todennäköisesti osallistuu työtakuun? Millaista työtä ja ei-työtä tukikelpoinen väestö tällä hetkellä harjoittaa? Millaista työtä ohjelman osallistujat tekisivät? Voimmeko odottaa, että työntekijät tulevat hyvin yhteen työnantajiensa kanssa? Onko ohjelmalla ei-toivottuja seurauksia osallistujille tai ei-osallistujille? Toteamme, että vaikka työtakuu voisi nostaa monien osallistujien työllisyysastetta ja tuloja, sen vaikutuksiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Erityisesti potentiaalisesti hyvin suuri, mutta tuntematon osa tällä hetkellä matalapalkkaisia ​​työntekijöitä – samoin kuin työvoiman ulkopuolisia – ottaisi työpaikkatakuun, mikä tarkoittaa, että se voisi koskea paljon enemmän työntekijöitä kuin tällä hetkellä työttömiä tai alityöllisiä.