Monenväliset Kehitysjärjestöt

Vakautus ja inhimillinen kehitys epäjärjestyneessä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Tässä raportissa Tamara Cofman Wittes, Joseph Saba ja Kevin Huggard tarkastelevat kaksivuotisen Brookingsin ja Maailmanpankin kumppanuuden opetuksia ymmärtääkseen paremmin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan vakautta ja kehitystä aikana, jolloin alueella on dramaattinen epäjärjestys. .

LisätietojaKuka todella rahoittaa YK:ta ja muita monenvälisiä järjestöjä?

John McArthur ja Krista Rasmussen tarjoavat tilannekuvan siitä, kuinka kaikki maat sekä Bill & Melinda Gates -säätiö ovat äskettäin jakaneet rahoitusta 53 erilliselle monenväliselle organisaatiolle.Lisätietoja