Uusi Saudin kuningaskunta?

Saudi-Arabian kuningaskunta käy läpi sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten rakenteidensa muutosprosessia, jota ei ole nähty sen perustamisen jälkeen vuonna 1932. Kruununprinssi Mohammed Bin Salman ja joukko läheisiä neuvonantajia monikansallisten konsulttien ja investointipankkiirien armeijan avustuksella, ovat ohjanneet tätä muutosta.

Prinssi Mohammed ja hänen tiiminsä pyrkivät uudistamaan Saudi-Arabian talouden, vähentämään sen riippuvuutta öljystä ja luomaan lisää sosioekonomisia mahdollisuuksia saudien kansalle. Vuonna 2016 lanseerattiin Saudi Vision 2030, joka tarjoaa kunnianhimoisen suunnitelman näiden tavoitteiden ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitkä ovat näiden meneillään olevien uudistusten eri ulottuvuudet ja mitkä ovat niiden näkymät ja haasteet? Mikä vaikutus niillä on valtion ja yhteiskunnan suhteisiin Saudi-Arabiassa? Vielä tärkeämpää on, ovatko nämä uudistukset osa aitoa kansakunnan rakentamisohjelmaa vai ovatko ne prinssi Mohammedin väline lujittaakseen valtaansa tuleviksi vuosikymmeniksi?Monipuolisuus: Helpommin sanottu kuin tehtykuningas Henry tudor viii

Saudi-Arabia on yrittänyt luoda monipuolista taloutta yli neljän vuosikymmenen ajan, vaikkakin vähäisellä menestyksellä. Saudi-Arabia on 1970-luvun alusta lähtien toteuttanut yhdeksää peräkkäistä viisivuotista kehityssuunnitelmaa (1970–1974–2010–2015), joilla on pyritty muuttamaan sen suhteellisen alikehittynyt öljypohjainen talous monipuolisemmaksi.Kehittämissuunnitelmien ytimessä oli viisi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin Saudi-Arabian johto pyrki parantamaan Saudi-Arabian väestön elintasoa ja elämänlaatua. Seuraavaksi Saudi-Arabian hallitus aikoi monipuolistaa maan taloudellista perustaa ja vähentää sen riippuvuutta raakaöljyn tuotannosta ja viennistä. Muita tärkeitä tavoitteita olivat valtakunnan inhimillisen pääoman kehittäminen sekä yksityisen sektorin roolin lisääminen kansantaloudessa. Lopuksi viisivuotissuunnitelmilla pyrittiin saavuttamaan tasapainoinen kehityspolku valtakunnan laajoilla alueilla.Epäilemättä Saudi-Arabia on edistynyt eniten kohti tavoitetta parantaa Saudi-Arabian kansalaisten toimeentuloa, sillä lähes kaikki sosioekonomiset mittarit ovat osoittaneet huomattavaa kehitystä. Lisäksi julkiset työohjelmat ovat muuttaneet valtakunnan infrastruktuuria rakentamalla lentokenttiä, moottoriteitä, siltoja, sairaaloita ja kouluja eri puolille maata.Valtakunnan inhimillinen pääoma on myös kehittynyt, mutta ulkomaalaiset työntekijät ovat edelleen olennainen osa taloutta, vaikka vuosien saudipolitiikan mukaan suurempi osa maan työpaikoista menee kansalaisille. Seurauksena on, että vaikka Saudi-Arabian yksityinen sektori jatkaa kasvuaan, siellä työskentelevien saudien määrä on edelleen suhteellisen alhainen, ja arviolta 70 prosenttia työvoimasta työskentelee tällä hetkellä julkisella sektorilla.

Samaan aikaan monipuolistamispyrkimykset ovat olleet vähemmän onnistuneita, sillä öljyn ja öljyyn liittyvien teollisuudenalojen osuus on edelleen noin 90 prosenttia kuningaskunnan vientituloista, 87 prosenttia budjettituloista ja 42 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT) vuonna 2017. Öljyn hinta vuoden 2013 korkeimmasta 115 dollarista tynnyriltä alle 40 dollarin tynnyriltä vuoden 2015 lopulla vaikutti vakavasti Saudi-Arabian julkiseen talouteen. Öljyn hinnan ja nopeasti kasvavan väestön yhdistelmä on lisännyt kiireellisyyttä Saudi-Arabian päättäjille, jotka ajavat radikaaleja uudistuksia.Visio 2030 -asiakirja itsessään ei ole yksityiskohtainen, mutta tarkempia tietoja on myös vuonna 2016 käynnistetyssä Kansallisessa muutosohjelmassa 2020 (NTP) ja Fiscal Balance Programme 2020 -ohjelmassa (FBP). NTP:n tavoitteena on vähentää virkamiesten määrää 20 henkilöllä. prosenttia seuraavan kahden vuoden aikana ja lisäävät julkisen sektorin kokonaistehokkuutta. Osana NTP:tä hallitus on perustanut National Center for Performance Management -keskuksen, Adaa, mikä tarkoittaa arabiaksi suoriutumista, seuraamaan ja raportoimaan julkisen sektorin uudistuksen edistymisestä. NTP sisältää myös vahvan tarpeen lisätä yksityisen sektorin roolia taloudessa.Hallitus käynnisti Yksityisen sektorin esteiden poistaminen -ohjelman tunnistaakseen tarpeettoman byrokratian, joka saattaa haitata yksityisen sektorin kasvua. Lisäksi hallitus perusti pienten ja keskisuurten yritysten viranomaisen tukemaan tällaisten yritysten kehitystä koulutuksen, rahoituksen ja vaikuttamisen avulla. Valtio on myös toteuttanut useita sääntely- ja lakiuudistuksia, joiden tarkoituksena on edistää talouden kasvua. Näitä ovat päivitetyt kilpailu-, yritys-, maksukyvyttömyys-, franchising-lait, nopeutetut yritysviisumihakemukset ja kaupallisia kiinnityksiä koskeva laki.

Finanssipolitiikan osalta hallitus ei ole ollut yhtä kunnianhimoinen. FBP ja vuoden 2017 budjetti asettavat aggressiivisen julkisen talouden vakauttamisohjelman. IMF:n mukaan hallituksen tavoitteena oli supistaa julkisen talouden alijäämää 7,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2017 mennessä, tasapainottaa budjetti vuoteen 2019 mennessä ja luoda julkisen talouden ylijäämä vuoteen 2020 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamisen avain on muiden kuin öljytulojen odotettu kasvu, mukaan lukien ulkomaiset investoinnit, lisääntynyt matkailu ja uudet verot ja maksut.Valtakunnan strategista sijaintia hyödyntäen Vision 2030 luo futuristisen kaupungin ja logistisen keskuksen, joka ulottuu Saudi-Arabian luoteisrajojen väliin Jordanian ja Egyptin kanssa. Neom-niminen kaupunki on suunniteltu tekemään Saudi-Arabiasta tärkeä alueellinen kaupan ja investointien keskus.Valtakunta toivoo myös houkuttelevansa investointeja muuhun kuin öljyn kaivossektoriin, kuten kultaan, fosfaatteihin ja uraaniin. Vision 2030 vaatii myös lisäämään Mekkaan Hajj- ja Umrah-pyhiinvaelluksille matkustavien pyhiinvaeltajien määrää. Lisäksi Saudi-Arabian odotetaan verottavan tupakkatuotteita ja hiilihapollisia juomia, ottavan käyttöön arvonlisäveron (ALV), nostavan ulkomailla työskentelevien työntekijöiden maksuja, nostavan energian ja veden hintoja sekä lisäävän valikoiman pienempiä veroja ja maksuja.

Kuluttaa tai olla kuluttamattaSaudi Vision 2030:n keskeinen näkökohta on sen rahoittaminen. Suunnitelmana on perustaa 2 biljoonan dollarin valtion sijoitusrahasto – maailman suurin – joka koostuu Saudi-Arabian nykyisestä julkisesta sijoitusrahastosta (PIF), joka kattaisi Saudi ARAMCOn 5 prosentin myynnistä saadut tuotot useiden rahastojen lisäksi. muut yksityistämisaloitteet, jotka eivät ole vielä selviä.Valtion omistama ARAMCO eli Saudi Arabian Oil Company on maailman suurin öljyntuottaja ja kenties sen arvokkain yhtiö. Sen juuret ulottuvat vuoteen 1933, jolloin Saudi-Arabia myönsi amerikkalaiselle jättiläiselle Standard Oilille luvan etsiä öljyä. Tuloksena syntynyt California-Arabian Standard Oil Co. eli CASOC löi lopulta nestemäistä kultaa lähellä Dhahrania vuonna 1938. CASOC muutti nimensä Arabian-American Oil Co.:ksi eli ARAMCOksi vuonna 1944, ja voimalaitos löysi maailman Itä-Saudi-Arabian suurin öljykenttä.

Öljyn kysyntä ja tulot kasvoivat toisen maailmansodan jälkeen, ja vuonna 1950 Saudi-Arabian hallitus – uhanessaan kansallistaa teollisuuden – neuvotteli 50/50-sopimuksen vaatien puolet ARAMCOn tuloista. Sen jälkeen kun Saudi-Arabia johti Öljynviejämaiden järjestöä (OPEC) määrättäessä öljysaarron Israelin länsimaisia ​​kannattajia vastaan ​​vuoden 1973 lokakuun sodan aikana, kuningaskunta osti nopeasti suuret osakkeet ARAMCOsta, ennen kuin se otti täyden hallintaansa vuonna 1980. Nykyinen nimi, Saudi ARAMCO, perustettiin vuonna 1988.

Historiallisesti Saudi-Arabian vuonna 1971 perustettu PIF on tehnyt vähäisiä sijoituksia paikallisille teollisuudenaloille, joita hallitus halusi kehittää. Tämä on muuttunut kruununprinssin aikana, ja rahasto sijoittaa nyt aggressiivisemmin useisiin yrityksiin ja projekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti, mukaan lukien 3,5 miljardin dollarin osuus Uberista. Presidentti Donald Trumpin Riadin vierailun aikana toukokuussa 2017 PIF allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU) yhdysvaltalaisen pääomasijoitusyhtiö Blackstonen kanssa tarjotakseen puolet pääomasta 40 miljardin dollarin infrastruktuurirahastoon.

Future Investment Initiative -konferenssissa lokakuussa 2017, joka pidettiin Riadin Ritz-hotellissa (jossa kuukautta myöhemmin pidätettiin korruption vastaisessa puhdistuksessa pidätettyjä prinssejä ja liikemiehiä), PIF ilmoitti 45 miljardin dollarin kumppanuudesta japanilaisen SoftBankin kanssa teknologiarahaston perustamiseksi. ja allekirjoitti myös MOU:n Virgin Groupin kanssa miljardin dollarin sijoittamisesta Virgin Galacticiin. Konferenssin aikana julkistettiin myös futuristinen Neomin kaupunki.

PIF on nyt keskeisellä sijalla hallituksen monipuolistamissuunnitelmissa. Arvoaan kasvattaessaan se jatkaa investointien lisäämistä kotimaassa, alueellisesti ja kansainvälisesti tavoitteenaan luoda merkittävä uusi tulovirta. Tätä tarkoitusta varten ARAMCO-osuuden myynti on olennainen osa Vision 2030:n toteuttamista, koska se nostaisi dramaattisesti PIF:n arvoa ja tekisi siitä maailmanlaajuisen sijoituskohteen. Vielä on kuitenkin useita keskeisiä kysymyksiä, jotka on ratkaistava ennen myyntiä.

Ensinnäkin arvostus – kuinka paljon arvoltaan 5 prosenttia ARAMCOsta on? Prinssi Mohammed ja hänen neuvonantajansa ovat laskeneet ARAMCOn arvoksi 2 biljoonaa dollaria, mutta sijoittajat ovat arvioineet sen 400 miljardiin dollariin. Oxford Institute of Energy Studiesin mukaan, koska ARAMCO ei omista öljyvaroja ja sillä on vain varannon louhinnan monopoli, yhtiön arvo perustuu öljyn maailmanmarkkinahintaan. Tynnyrikohtainen voitto puolestaan ​​riippuu ARAMCOn valtiolle maksamien verojen ja rojaltien tasosta.

Se, että valtio voi korottaa veroja myöhemmässä vaiheessa, lisää valtion riskiä, ​​mikä vaikuttaa negatiivisesti ARAMCOn arvostukseen.

Toiseksi, pitäisikö kuningaskunnan listata ARAMCO pörssiin suunnitellusti vai tarjota osuudet yksityisesti institutionaalisille sijoittajille? Koska tämä on todennäköisesti yksi suurimmista koskaan toteutetuista listautumisista, se voi vaatia suuren valuuttavaihdon, koska Saudi-Arabian pörssi ei todennäköisesti pysty ottamaan vastaan ​​kaikkea. Mukaan Ekonomisti , listautuminen Yhdysvaltojen kaltaisille ulkomaisille markkinoille altistaisi yrityksen lisääntyneille velvoitteille, kuten Yhdysvaltain turvallisuus- ja pörssikomitean standardien noudattamiselle varantolaskennassa, vaikka rahastot kuuluisivat Saudi-Arabian hallitukselle. Tällaiset velvoitteet pakottaisivat myös ARAMCOn avaamaan kirjansa julkisesti ja noudattamaan monia avoimuusohjeita, mitä saudit epäröivät tehdä.

Kolmanneksi meneillään oleva Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) kriisi, jossa Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Bahrain ja Egypti kohtaavat Qatarin, on herättänyt huolta alueellisesta vakaudesta ja sillä on todennäköisesti kielteinen vaikutus yleiseen investointi-ilmapiiriin. Kun prinssi Mohammedilta kysyttiin kriisin vaikutuksista Saudi-Arabian monipuolistamissuunnitelmiin, hän piti Qatarin tilannetta pienenä ongelmana, jolla ei ole vaikutusta.

Jotkut analyytikot ovat eri mieltä ja ennustavat, että GCC-kriisin jatkuminen vaikuttaa todennäköisesti negatiivisesti ulkomaisiin investointeihin kaikissa GCC-valtioissa. Lisäksi Saudi-Arabian investointi-ilmapiiri on saattanut huonontua lyhyellä aikavälillä useiden prinssien ja liikemiesten äskettäisten pidätysten vuoksi. Vaikka nämä pidätykset tehtiin korruption vastaisten toimien varjolla, tukahdutuksen mielivaltainen ja läpinäkymätön luonne tarkoittaa, että ulkomaiset sijoittajat ovat erittäin varovaisia ​​solmiessaan kaupallisia sopimuksia Saudi-Arabian yksiköiden tai liikemiesten kanssa, jotka saattavat jossain vaiheessa jäädä suosion ulkopuolelle. kohdistaa laittomalla tavalla.

Kaikista näistä ja muista syistä johtuen saudit ovat olleet varovaisia ​​ARAMCOn listaamisessa. Tammikuussa 2018 ei ole tehty päätöstä listautumisesta, mutta joidenkin raporttien mukaan hallitus harkitsee listaamista kotimaan pörssiin yhdistettynä institutionaalisille sijoittajille suunnattuun antiin. Tällainen lähestymistapa, joka välttää listautumisen ulkomaille, merkitsisi, että saudit haluavat pitää öljyjätin kirjat suljettuina ulkomaisilla markkinoilla kohdistuvilta tarkasteluilta.

Uudistusten poliittiset kustannukset

Saudi-Arabian yhteiskunnallisen sopimuksen pylväs on ollut öljyvuokran jakaminen väestölle vastineeksi uskollisuudesta ja uskollisuudesta Saudien klaanille. Vision 2030:n keskeinen heikkous on se, että se ei keskittynyt talousuudistusten mahdollisiin poliittisiin seurauksiin.

Suunnitelma näyttää olettavan, että Saudi-Arabian väestö kantaa helposti sen seuraukset. IMF kuitenkin olettaa, että uudistusten mahdollinen epäonnistuminen tuottaa saudeille talouskasvua ja viime kädessä yksityisen sektorin työpaikkoja voi johtaa joko työttömyyden ja sosiaalisten paineiden kasvuun tai julkisen työllisyyden lisääntymiseen, millä olisi kielteisiä finanssivaikutuksia. Jos hallitus ei pysty ylläpitämään nykyistä väestölle maksamiensa maksujen tasoa, tämä johtaa lähes varmasti yleisen tyytymättömyyden lisääntymiseen.

Kun säästötoimia jatketaan lisää, väestön ja hallituksen välinen yhteiskuntasopimus joutuu todennäköisesti ennennäkemättömän stressin kohteeksi. Chatham Housen raportin mukaan yhteiskunnallisen sopimuksen tehokas uudelleenneuvottelu on ratkaisevan tärkeää, jos hallitus haluaa varmistaa, että yleisö osallistuu sosioekonomisiin muutoksiin, joita se yrittää tehdä.

Tämä uudelleenneuvottelu on jo käynnissä. Vaikka on epätodennäköistä, että Saudi-Arabia demokratisoituu pian, sen autoritaaristen neuvottelujen uudelleenkalibrointi voi tarkoittaa laajempia mahdollisuuksia saada yleisö mukaan päätöksentekoon ja lisätä avoimuutta ja vastuullisuutta.

Seitsemän vuotta arabien kansannousujen jälkeen kaaos on johtanut siihen, että osa alueen maista on kärsinyt vuonna 2011 tapahtuneista muutoksista. Näin ollen Saudi-Arabian vakauden perustelut ovat vahvasti esillä.

Hallitus esittelee itseään alueellisen epävakauden suojana. Se on myös rohkaissut hypernationalistista keskustelua, joka näkyi vuoden 2017 kansallispäivän juhlissa, ja sen retoriikkaa meneillään olevasta GCC-kriisistä. Arabianlahden valtioiden instituutin mukaan tämä saudi-identiteetin vahvistamispyrkimys on osa Persianlahden maiden pitkäaikaista työtä, jonka tavoitteena on lisätä kansallisen kuuluvuuden tunnetta, jossa uskollisuus valtiolle menee etusijalle heimoon, alueeseen tai alueeseen nähden. lahko.

Useiden Saudi-Arabian prinssien ja bisnespohattien pidättäminen marraskuussa 2017, sen lisäksi, että prinssi Mohammedia auttoi vahvistamaan valtaansa, on myös suunniteltu osoittamaan väestölle, että kuningas Salman ja hänen poikansa ovat tosissaan korruption torjunnassa, olipa tämä taistelu kuinka valikoiva tahansa tahansa.

Kaiken kaikkiaan hallituksen on lisättävä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Vaikka kaikki nämä uudet valvonta- ja raportointilaitokset ovat ihailtavia, ne ovat silti valtion elimiä. Jotta Visio 2030:lla olisi mahdollisuus menestyä, tarvitaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumista ja enemmän lehdistön vapautta. Täysin päinvastoin on tapahtunut, kun hallitus on tukahduttanut toisinajattelua ja vanginnut monia sen arvostelijoita, mukaan lukien joukon toimittajia ja kirjailijoita.

Muutoksen esteet: Koulutus

Hallituksen pyrkimyksenä lisätä saudien työllisyyttä yksityisellä sektorilla yrityksillä on huomattavia vaikeuksia palkata ja säilyttää sopivia paikallisia osaajia. Koulutus ja koulutus ovat edelleen keskeisiä kysymyksiä, sillä Saudi-Arabian koulutusjärjestelmä – vaikka se käy läpi lukuisia uudistuksia – ei edelleenkään pysty tarjoamaan riittävästi tutkinnon suorittaneita, jotka pystyvät ja haluaisivat työskennellä yksityisellä sektorilla.

Saudi-arabialaiset työntekijät vaativat korkeampia palkkoja ja menestyvät huonommin yksityisellä sektorilla, mikä aiheuttaa monia ongelmia maassa toimiville monikansallisille yrityksille, joiden on täytettävä saudi-kiintiönsä. Vuoteen 2030 mennessä puolet Saudi-Arabian väestöstä odotetaan olevan alle 25-vuotiaita. Nuorten kouluttaminen, kouluttaminen ja sijoittaminen taloudellisesti tuottaviin töihin on yksi Saudi-Arabian politiikantekijöiden suurimmista haasteista tulevalla vuosikymmenellä.

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tehdyt merkittävät investoinnit koulutukseen ovat johtaneet korkeakouluopiskelijoiden jyrkkään kasvuun, mikä tekee valtakunnasta alueellisen johtajan koulutustasolla. Saudi-Arabian koulutuksen laatu on kuitenkin edelleen keskeinen kysymys. Perus- ja toisen asteen koulutus on historiallisesti ollut puolueellinen uskonnollisiin aineisiin STEM-aineiden (luoteet, tekniikka, tekniikka ja matematiikka) kustannuksella.

milloin kellot taas muuttuvat

Vuoden 2015 Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) -tutkimuksessa, joka järjestetään joka neljäs vuosi, saudiopiskelijat sijoittuivat alimmalle kymmenelle prosenttipisteelle sekä matematiikassa että luonnontieteissä. Muiden arabimaiden tapaan Saudi-Arabian koulutusjärjestelmä kannustaa ulkoa ongelmanratkaisutaitojen ja luovan ajattelun kehittämiseen.

Yliopistotasolla lisääntyneet investoinnit ovat johtaneet valmistuneiden määrän kasvuun, mutta Saudi-Arabian talous ei pysty ottamaan heitä yhä enemmän työelämään. Jatkuva talouskasvu viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on todellakin lisännyt toimihenkilöiden määrää yksityisellä sektorilla. Monet näistä uusista paikoista täytetään kuitenkin ulkomailla.

Saudinaiset: taistelu tasa-arvon puolesta jatkuu

Maailman talousfoorumin vuoden 2016 sukupuolten välistä eroa koskevassa raportissa Saudi-Arabia sijoittui 141. , edellä vain Syyria, Pakistan ja Jemen. Miesten holhousjärjestelmä valtakunnassa on edelleen suuri este tasa-arvolle. Saudinaiset tarvitsevat miespuolisen huoltajansa hyväksynnän päästäkseen terveydenhuoltoon, mennäkseen naimisiin, matkustaakseen, tehdäkseen töitä tai perustaakseen yrityksen.

Viime vuosikymmeninä Saudi-Arabia on edistynyt uskomattomalla tavalla naisten koulutuksessa, ja tällä hetkellä yli puolet kaikista korkeakoulututkinnon suorittaneista on naisia. Tästä edistymisestä huolimatta naisten työttömyysaste on 32,7 prosenttia. Saudinaiset kohtaavat edelleen valtavia kulttuurisia ja lainsäädännöllisiä esteitä päästäkseen työmarkkinoille. Naiset työskentelevät yleensä tietyillä aloilla, kuten terveydenhuolto ja koulutus. Sekalaisia ​​työpaikkoja on myös rajoitettu, mikä rajoittaa entisestään naisten työllistymismahdollisuuksia.

Visio 2030 -dokumentin mukaan tavoitteena on nostaa naisten osuus työelämästä 22 prosentista 30 prosenttiin. Saudinaisten ajokiellon lopettaminen on askel kohti tämän tavoitteen saavuttamista ja osoittaa hallituksen halun jatkaa sosioekonomista vapauttamista ja kohdata uskonnollisen järjestelmän ja yhteiskunnan konservatiivisempien osien painostukset. Ajokiellon päättymisen lisäksi hallitus on ryhtynyt poistamaan viime vuosina useita naisia ​​koskevia rajoituksia, mukaan lukien mahdollisuudet päästä joihinkin julkisiin palveluihin ja osallistua urheilutapahtumiin stadioneilla. Seuraava vaihe taistelussa naisten oikeuksista valtakunnassa on miesten holhousjärjestelmän purkaminen. Tämä on todellinen lakmustesti Saudi-Arabian modernisoijille hallituksessa.

Neom: Aavikkounelmia

Suunnitelma rakentaa Neom, tekoälyn, naturalisoitujen saudirobottien miehittämä ja auringon voimanlähteenä toimiva kaupunki, on varmasti kunnianhimoinen, mutta suunnitelma herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Ensinnäkin, kuka rakentaa ja työskentelee kaupungissa robottien lisäksi? Saudi-Arabian hallitus kamppailee jo nyt saadakseen saudit työskentelemään yksityisellä sektorilla, ja tämän mittakaavan suunnitelman toteuttaminen vaatii varmasti ainakin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä runsaasti ulkomaisia ​​konsultteja ja urakoitsijoita rakentamaan ja sitten käyttämään sellaista kaupunkia. .

Toiseksi Saudi-Arabian teknologia- ja teollisuussektorilla ei ole kapasiteettia ryhtyä sellaiseen pyrkimykseen, mikä tarkoittaa, että kaikki tarvittava teknologia ja laitteet on tuotava maahan.

Kolmanneksi tällaisen kaupungin rakentamis- ja ylläpitokustannukset voivat helposti kuluttaa suuren osan ARAMCO IPO:sta ja muista tuloja tuottavista aloitteista kerätyistä varoista, eikä ole mitään takeita siitä, että kaupunki tuottaisi sellaisia ​​tuottoja, joita tarvitaan ulkopuolisten investointien houkuttelemiseksi.

Tällaiset kaupunkien megaprojektit ovat saaneet ristiriitaisia ​​tuloksia Saudi-Arabiassa. Vuonna 2005 julkistetut kuusi uutta talouskaupunkia eivät ole vielä asuttuja, eivätkä ne siksi toimi suunnitellusti. Kehityksen ja infrastruktuurin kannalta edistynein niistä, King Abdullahin talouskaupunki (KAEC), ei ole kyennyt houkuttelemaan ennustettua määrää asukkaita, yrityksiä tai sijoittajia. Toistaiseksi mikään Neomista ei osoita, että sillä voisi olla erilainen kohtalo.

Prinssi, jolla on suunnitelma, vai suunnitelma prinssin kanssa?

Keskeistä Saudi-Arabian uudistuspyrkimyksissä ja Visio 2030:ssa on prinssi Mohammed, joka ylennettiin kruununprinssiksi kesäkuussa 2017, mitä pidettiin verettömänä vallankaappauksena arvostettua ja voimakasta veteraaniprinssiä Mohammed Bin Nayefia vastaan. Onko Saudi Vision 2030 historiallinen yritys uudistaa valtakuntaa vai onko se keino kunnianhimoiselle nuorelle prinssille tulla kuninkaaksi ja hallita Saudi-Arabiaa tulevina vuosikymmeninä?

Totuus on todennäköisesti jossain puolivälissä. Öljyn hinnan ja väestörakenteen muutosten yhdistelmä on varmasti lisännyt Saudi-Arabian poliittisiin päättäjiin kohdistuvaa painetta yrittää käsitellä näitä kysymyksiä ennen kuin ne pääsevät käsiksi myöhemmässä vaiheessa. Tätä varten prinssi Mohammed on oikea prinssi oikeaan aikaan yrittämään ajaa läpi joitakin näistä kipeästi kaivatuista uudistuksista. Jos suunnitelma kuitenkin pysähtyy tai epäonnistuu saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteitaan, Prince Mohammed -brändi on todennäköisesti saastunut – kotimaisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti.

Saudi-Arabian kuninkaallisen perheen sisäinen yhteenkuuluvuus on edelleen ongelma, kun otetaan huomioon prinssi Mohammedin pyrkimykset vahvistaa valtaa, viimeksi poistamalla prinssi Mutaib Bin Abdullahin Saudi-Arabian kansalliskaartin komennosta ja pidättämällä hänet useiden muiden prinssien, teknokraattien ja liikemiehiä.

Vaikka tällaiset liikkeet voivat rakastaa prinssi Mohammedia Saudi-Arabian yleisössä korruption taistelijana, ne voivat sisäisesti lisätä Saudi-Arabian kuninkaallisten kaunaa prinssi Mohammedin rajusta noususta. Jos Vision 2030 pysähtyy tai epäonnistuu saavuttamaan joitakin sille asetettuja tavoitteita, on todennäköistä, että prinssi joutuisi kohtaamaan lisääntynyttä sisäistä vastustusta tyytymättömien eliitin taholta, joka on vihainen hänen meteoriikkaasta nousustaan ​​ja meneillään olevista puhdistuksista.

Se säälimätön nopeus, jolla prinssi Mohammed ja hänen tiiminsä yrittävät muokata Saudi-Arabiaa, on huolestuttava. IMF:n Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan johtajan Masood Ahmedin mukaan öljyä vievien talouksien muutos ei ole helppo tehtävä ja tulee olemaan pitkän aikavälin projekti. Se vaatii jatkuvaa uudistuspyrkimystä ja harkittua viestintää. Valtakuntaa palvelisi paremmin uudistussuunnitelmien toteuttaminen, jotka etenevät hitaammin mutta kestävämmin.

Saudi-Arabia kohtaa lukuisia pitkäaikaisia ​​rakenteellisia esteitä koulutuksessa ja työllisyydessä, joiden voittaminen voi kestää sukupolvia. Se vaatii vahvaa poliittista tahtoa, joustavuutta, halukkuutta arvioida uudelleen tavoitteita matkan varrella ja yleisön hyväksyntää uudistuksiin, sillä niiden hedelmällisyys kestää vuosia. Aika näyttää, onko prinssi Muhammedilla kärsivällisyyttä tai kykyä valtakunnan hitaaseen mutta jatkuvaan muutokseen.