Prince William Countyn tapaustutkimus: maahanmuuttajat, politiikka ja paikallinen vastaus Washingtonin esikaupunkialueella

Kansallisen maahanmuuttouudistuksen epäonnistumisen jälkeen vuosina 2006 ja 2007 paikalliset johtajat monilla alueilla, joilla on nopeasti kasvava maahanmuuttajaväestö, puuttuivat asiaan kiinnittäen tiedotusvälineiden ja yleisön huomion lukuisilla ehdotetuilla maahanmuuttoon liittyvillä säädöksillä. Tapaustutkimus paikallisista, alueellisista ja viime kädessä kansallisista tekijöistä, jotka saivat Prince William Countyn – Washington DC:n ulomman esikaupungin, joka symboloi tätä suuntausta – omaksumaan uusia politiikkoja luvattomia maahanmuuttajia vastaan:

mihin aikaan on kevät
  • Prince William County, VA on kokenut nopean väestönkasvun ja dynaamisen muutoksen. Läänin kokonaisväestö yli kaksinkertaistui vuosina 1980–2006, kun taas sen maahanmuuttajaväestö kasvoi yli 14-kertaiseksi vuoden 1980 kokoon verrattuna. Vuosina 2000–2006 prinssi Williamin latinalaisamerikkalainen väestö kolminkertaistui, mikä teki siitä yhden latinokasvun suurimmista maakunnista.
  • Asuminen ja työpaikat vauhdittivat väestönkasvua Prinssi Williamin piirikunnassa ja houkuttelivat uusia tulokkaita eri puolilta aluetta ja kansakuntaa, mukaan lukien maahanmuuttajia. Suhteellisen vakaana 1990-luvulla, asuntojen hinnat Washingtonin alueella nousivat jyrkästi vuodesta 2000 vuoteen 2005; työpaikkojen kasvu ja hajauttaminen teki kauempana sijaitsevista lähiöistä, kuten Prince William Countysta, edullisempia kuin sisäisen ytimen.
  • Pitkäaikaiset asukkaat – erityisesti vanhemmilla kaupunginosilla, joihin monet latinalaisamerikkalaiset tulokkaat keskittyivät – havaitsivat elämänlaatunsa heikkenevän ja pelkäsivät kiinteistöjen arvon laskua näkyvien laiminlyönnin ja ahtauden merkkien vuoksi. Samanaikaisesti nopea väestönkasvu koko läänissä aiheutti nopeasti kasvaville yhteisöille tyypillisiä haasteita: liikenneruuhkia, tungosta kouluja ja julkisten palveluiden kovaa kysyntää.
  • Yhteisön johtajat ja asukkaat organisoivat onnistuneesti painostaakseen lääninhallitusta tukahduttamaan laitonta maahanmuuttoa. Ilman julkista kuulemista tai riittävää mahdollisten seurausten selvittämistä uusi laki määräsi poliisin tarkistamaan lainrikkojien oleskeluluvan ja tekemään yhteistyösopimuksen maahanmuutto- ja tulliviraston kanssa. Se määräsi myös luvattomien maahanmuuttajien evätä toimiluvat ja tietyt läänin sosiaalipalvelut.
  • Nopean väestörakenteen muutoksen lisäksi useat muut tekijät vaikuttivat Prinssi William Countyn rooliin liikkeen eturintamassa kohti rajoittavaa maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa. Liittovaltion maahanmuuttokeskustelut, valmistautumaton paikallishallinto, maahanmuuttajien palveluinfrastruktuurin puute, paikallisvaalikampanjan aiheuttama kohonnut poliittinen paine ja tiedotusvälineiden huomio vaikuttivat ympäristöön, joka johti uraauurtavaan lainsäädäntöön.

Prinssi Williamin piirikunnan julkisen politiikan muutokset ovat tulleet ajankohtaan, jolloin maahanmuuttajia kohtaan on eniten kiinnostuneita yhteisöissä kaikkialla Yhdysvalloissa. Ne ovat tulleet myös finanssikriisin ja taloudellisen ahdistuksen hetkellä. Kunnat eri puolilla maata joutuvat vaikeiden valintojen edessä vastaamaan kohtaamiinsa haasteisiin maahanmuuton aiheuttaman nopean muutoksen aikana.Lataa PowerPoint-esitys