DeVosin kouluvalintaohjelman näkymät Ed sihteerinä

Tähän mennessä olet lähes varmasti kuullut, että valittu presidentti Trump nimitti Betsy DeVosin opetusministerin virkaan viime viikon keskiviikkona. DeVos on tunnettu aktivismistaan, joka edistää koulunvalintaa charter-koulujen ja kuponkien kautta, mikä inspiroi molempia. toiveet ja pelot hänen nimitysilmoituksensa jälkeen. Haluan tarjota jotain hieman erilaista ottamalla askeleen taaksepäin arvioidakseni, kuinka helppoa DeVosin on toteuttaa kouluvalintansa opetusministerinä (olettaen, että senaatti vahvistaa hänen nimityksensä). Vastaus on vähemmän yksinkertainen kuin luulisi.

ESSA peruutti liittovaltion viranomaisen

Every Student Succeeds Act (ESSA) supisti opetusministeriön toimivaltaa. Lähes tasan vuosi sitten allekirjoitettu ESSA nousi No Child Left Behind (NCLB) -aikakauden kannoilla, joka yhdistettiin liittovaltion ylilyöntiin ja hyvää tarkoittaviin, mutta tehottomiin valtuuksiin. ESSA päättäväisesti vuorot runsaasti päätöksentekovaltaa liittovaltion hallitukselta osavaltioille, erityisesti mitä tulee vastuullisuusjärjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetusministerin toimivaltaan liittyen ETTÄ erityisesti kieltää sihteeriä vaatimasta valtioita hyväksymään tietyt standardit. Lisäksi sihteeri ei voi vaatia osavaltiota ottamaan käyttöön tiettyjä politiikkoja saadakseen joustavuutta liittovaltion lainsäädännöstä luopumisen kautta (Obaman hallinnon luopumisstrategian moite).Vaikka opetusministeriö säilyttää valvontavallan pitää osavaltiot vastuullisina ESSA:n täytäntöönpanosta, jokainen sihteeri, joka haluaa käyttää heidän toimistoaan määrätäkseen tai määrätäkseen erityisiä politiikkoja, joutuu todennäköisesti kamppailemaan ylämäkeen. Esimerkkinä on nykyisen opetusministerin John Kingin kiusalliset pyrkimykset toteuttaa tiettyjä politiikkoja sääntöprosessin kautta. Republikaanit kongressissa ja opettajien liitot , ovat muun muassa arvostelleet kiivaasti Kingiä siitä, että se on ylittänyt auktoriteettinsa ehdottamalla Accountability and State Plans -sääntöä, joka sisältää monien mielestä ESSA:n ulkopuolisia lisävaatimuksia. [yksi] Republikaanien kongressissa voisi varmasti olla niin, että DeVos saisi enemmän liikkumavaraa kuin sihteeri King, koska hänen politiikkansa oletettavasti vastaa paremmin republikaanien komiteoiden puheenjohtajia. Mutta kun oli kulunut lähes vuosi Kingin kritisoimiseen sääntelyprosessin ylilyönnistä, äkillinen kunnioitus aktivistisihteeriä kohtaan olisi äkillinen näkemys. Tällainen strategia saattaisi jättää kongressin republikaanien jäsenet avoimeksi syytöksille opportunismista ja hallituksen ylilyönnistä heidän katsoessaan vuoden 2018 puoliväliin.mitä tapahtui vuonna 1585

Lyhyesti sanottuna, vaikka DeVos on suorapuheinen kouluvalinnan puolestapuhuja, opetusministerillä ei ole valtuuksia yksinkertaisesti valtuuttaa politiikan muutoksia osavaltioille. Tämän seurauksena, jos hän aikoo toteuttaa toimintasuunnitelmansa, se vaatii yhteistyötä kuvernöörien, valtion koulujen päälliköiden ja osavaltioiden koululautakuntien kanssa. Seuraus? Muutos, jos ja kun se tapahtuu, ei tapahdu nopeasti tai tasaisesti. [kaksi]Vähemmän porkkanoita, vähemmän tikkuja

Ottaen huomioon liittovaltion roolin supistumisen ESSA:n koulutuksessa, ehkä paras vaihtoehto DeVosille vaikuttaa koulutuspolitiikkaan on kannustaa osavaltioiden johtajia tekemään yhteistyötä hänen kanssaan. Itse asiassa Obaman hallinto noudatti tätä strategiaa Race to the Top -ohjelman ja ESEA:n joustovapausohjelman kautta. Obaman hallinto kuitenkin motivoi tätä yhteistyötä kahdella tekijällä, joita tulevalla hallinnolla ei välttämättä ole.Ensinnäkin Race to the Top rahoitettiin American Recovery and Reinvestment Act -lain kautta, joka tunnetaan yleisesti elvytyspaketina. Vastaavia rahastoja ei tällä hetkellä ole hyväksytty ESSA:n puitteissa. Ellei kongressi valtuuta (ja presidentti allekirjoita) esimerkiksi infrastruktuurilakia, joka antaa opetusministeriölle laajan harkintavallan suuren summan suhteen, on epätodennäköistä, että DeVosilla sihteerinä olisi pääsy sellaisiin resursseihin, jotka rahoittivat Racea. huippu.Toiseksi ESSA muutti perusteellisesti toimintaympäristöä ja antoi valtioille paljon enemmän joustavuutta kuin NCLB:n puitteissa. Osavaltioiden johtajat halusivat paeta NCLB:n ohjelmoivaa vastuujärjestelmää. Lopulta 43 osavaltiota ja D.C. hyväksyivät sihteeri Arne Duncanin luopumispolitiikan ehdot tämän joustavuuden saavuttamiseksi. [3] ESSA poistaa valtioiden tarpeen pyytää tätä joustavuutta, mikä jättää tulevalle sihteerille heikentyneen neuvotteluaseman.

Politiikan mahdollisuudet säilyvät

Rajoittava tekijä siihen, kuinka pitkälle DeVos voi mennä koulujen valintaa suosivien politiikkojen edistämisessä, on todennäköisesti yhteistyö kuvernöörien ja muiden valtion koulutusjohtajien kanssa. Ilman Race to the Top -rahoitusta tai NCLB:n valtuuksia DeVosilla ei ole vaikutusvaltaa kuvernööreihin nähden, jotka eivät ole taipuvaisia ​​toteuttamaan aggressiivista kouluvalintaohjelmaa. Yhteistyö voi tässä skenaariossa näyttää hyvin erilaiselta kuin Obaman hallinnon aikana. Sen sijaan, että luottaisivat porkkanoihin ja tikkuihin, samanmielisten kuvernöörien taipumus toteuttaa politiikkaa, joka on yhdenmukainen DeVosin asialistan kanssa, voi olla avainasemassa osavaltioiden yhteistyön varmistamisessa.Itse asiassa republikaanikuvernöörit ovat luonnollisia liittolaisia ​​DeVosille. Näitä liittolaisia ​​on runsaasti; Vuoden 2016 vaalien jälkeen republikaaneja on 33 kuvernöörit (tai 34, riippuen tuloksesta Pohjois-Carolina ). [4] Vaikka muutokset osavaltion peruskirjapolitiikkaan vaativat usein uusien lakien säätämistä tai olemassa olevien lakien tarkistamista, tämä ei ehkä ole ongelma monille republikaanikuvernööreille; vuoden 2016 vaalien jälkeen republikaanit nauttivat yhtenäinen ohjaus osavaltion lainsäätäjä ja kuvernööri 24 osavaltiossa. [5]Ja huolimatta liittovaltion hallituksen roolin supistumisesta koulutuksessa ESSA:n alaisuudessa, DeVosilla olisi varmasti monia mahdollisuuksia muokata koulutusuudistuksen kansallista agendaa. ESSA:n alaisuudessa sihteeri on vastuussa valtion vastuullisuussuunnitelmien hyväksymisestä, vaikka osavaltioilla on paljon muutakin liikkumavaraa näiden suunnitelmien suunnittelussa. Lisäksi ESSA yhdistää useita olemassa olevia ohjelmia 1,6 miljardiin dollariin lohko-apuraha , ja osasto valvoo tämän apurahan myöntämistä ja antaa sihteerille mahdollisuuden laatia toimintasuunnitelma. ESSA tarjoaa myös Koulutuksen innovaatio- ja tutkimusapurahat , ja sihteeri voisi mahdollisesti asettaa etusijalle koulunvalintaohjelmia koskevan tutkimuksen. Kun 24 osavaltiota hallitsee yhtenäinen republikaanihallitus ja 9-10 lisäosavaltiota republikaanien kuvernöörien hallinnassa, DeVos löytäisi todennäköisesti monia kumppaneita, jotka ovat innokkaita hyödyntämään hänen tarjoamiaan mahdollisuuksia näiden keinojen kautta.

mihin aikaan tänään tulee pimeä

Yhtenäinen demokraattinen oppositio , vaihteeksi

Tämä ei tarkoita, että osavaltiotason muutos olisi välttämättä helppoa. Jatkaessaan esityslistaansa DeVos ja osavaltiotason liittolaiset kohtaavat todennäköisesti vastustusta kahdelta vahvalta demokraattipuolueen ryhmältä: kansalaisoikeusjärjestöiltä ja opettajien ammattiliitoilta. Kuten olen aiemmin kirjoittanut, nämä kaksi ryhmää ovat usein vastakkaisilla puolilla koulutusuudistuksen suhteen. Molempien vaalipiirien jäsenet ovat kuitenkin vastustaneet voimakkaasti peruskoulujen laajentamista. Lokakuussa NAACP julkaisi a resoluutio vaativat moratoriota charter-koulujen laajentamiselle, vaikka kansalaisoikeusjärjestöt älä vastusta tasaisesti charter-koulut. Opettajien ammattiliitot puolestaan ​​vastustavat usein koulun valintaan perustuvia uudistuksia. DeVosin nimitystä koskevassa lausunnossaan Lily Eskelsen García, National Education Associationin (kansakunnan suurin opettajien ammattiliitto) puheenjohtaja, kritisoitu koulunvalintapolitiikka, jota DeVos tukee selkeästi.Sekä opettajien ammattiliitot että kansalaisoikeusjärjestöt voivat muodostaa merkittävän esteen DeVosin asialistan toteuttamiselle osavaltiotasolla. Harkitse esimerkiksi epäonnistunut Massachusettsin äänestysaloite nostaa peruskoulujen ylärajaa Massachusettsissa, joka nautti republikaanien kuvernööri Charlie Bakerin tuesta, mutta kohtasi jatkuvaa kritiikkiä opettajaliittojen taholta viime vaaleissa.Päätös ajatuksia

Tässä keskustelu tarjoaa puitteet arvioida DeVosin mahdollisuuksia jatkaa asialistaansa opetusministerinä. Kannataako hän voimakkaasti kouluvalintauudistuksia, mukaan lukien peruskoulut ja kupongit? Ehdottomasti. Työskenteleekö hän ystävällisen kongressin ja monien ystävällisten kuvernöörien kanssa? Epäilemättä. Joten pitäisikö meidän odottaa charter-koulujen ja kuponkiohjelmien määrän nousevan pilviin lähitulevaisuudessa? Ei välttämättä.


[yksi] Samoin, Sen. Lamar Alexander , senaatin terveys-, koulutus-, työ- ja eläkekomitean republikaanien puheenjohtaja ja NEA vastusti jyrkästi sihteeri Kingin ehdottamaa sääntöä täydennystä ei korvaa -lausekkeesta.[kaksi] Huomaa, että vaalien aikana valittu presidentti Trump teki a kampanja lupaus sijoittaa 20 miljardia dollaria olemassa oleviin varoihin koulunvalintaohjelmiin, mukaan lukien peruskirjat ja kupongit. Jos hän pitää tämän lupauksen, seuraukset olisivat tietysti valtavat. Koska tätä kampanjalupausta ei kuitenkaan käsitellä yksityiskohtaisesti, on vaikea sanoa, mistä nämä rahat tarkalleen tulisivat tai miten tällaista ohjelmaa hallinnoitaisiin. Koska epäiltiin, että tämä kampanjalupaus toteutuu osittain siksi, että se vaatisi lainsäädäntötoimia, keskityn tässä viestissä sen sijaan todennäköisimpiin skenaarioihin, joissa DeVos toimii opetusministerinä.[3] Washingtonin osavaltio menetetty sen luopuminen vuonna 2014, koska se ei ole noudattanut kaikkia Obaman hallinnon ESEA-joustoohjelman ehtoja.

[4] The Alaskan kuvernööri , Bill Walker, valittiin riippumattomaksi, vaikka hän oli aiemmin republikaani. Joidenkin laskelmien mukaan republikaanikuvernööriä on tällä hetkellä 34, ja mahdollisesti 35, jos republikaanien ehdokas voittaa Pohjois-Carolinan vaalit.

[5] Vuoden 2016 vaalien jälkeen republikaanit hallitsevat kaikkiaan molemmat kammiot osavaltion lainsäätäjä 32 osavaltiossa.

etäisyys kuuhun on lähimpänä