Rio+20: Koalitiot ajavat alhaalta ylöspäin muutosta

Maailman hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edustajat kokoontuvat Rio de Janeiroon 20.-22. kesäkuuta vastaamaan maailmanlaajuisen yhteisön moniin ympäristöhaasteisiin. Rio+20-huippukokous juhlistaa YK:n vuoden 1992 ympäristö- ja kehityskonferenssin 20-vuotispäivää, ja vaikka viimeisten kahden vuosikymmenen aikana on saavutettu monia saavutuksia, ilmastonmuutosagenda etenee edelleen jääkauden vauhtia. ilmastoriskit kasvavat. Rio+20:n lähestyessä haasteena on saada kansainvälistä tahtoa uudelleen mielekkääseen edistymiseen ilmastonmuutoksen torjunnassa, kestävän kasvun ja kehityksen saavuttamisessa sekä ympäristönsuojelussa.

minä vuonna Kolumbus purjehti merellä

YK:n kestävän kehityksen konferenssi (UNCSD) eli Rio+20 on määritellyt seitsemän keskeistä keskustelun painopistealuetta: ihmisarvoiset työpaikat, energia, kestävät kaupungit, elintarviketurva ja kestävä maatalous, vesi, meret ja katastrofivalmius. Vihreää kasvua kestävän kehityksen väylänä on ehdotettu näiden prioriteettien yhdistämiseksi. Muita keskustelunaiheita ovat muun muassa uuden kehitysagendan laatiminen korvaamaan vuosituhattavoitteet (joka päättyy vuonna 2015) kestävän kehityksen tavoitteilla sekä uusien lähteiden löytäminen ilmaston ja kestävän kehityksen rahoitukselle.Rio+20-huippukokouksen haasteista ja odotuksista käytävään keskusteluun osallistuvat Brookings Institutionin asiantuntijat tutkivat kriittisiä kysymyksiä ja tarjoavat johtajille huomioitavia poliittisia suosituksia kestävän kasvun edistämiseksi sekä kehittyneissä että kehitysmaissa.Lataa (PDF)