Tunisia

Tunisian aluekehitys: moninkertaisen syrjäytymisen seuraukset

Poliittiset, taloudelliset ja institutionaaliset tekijät ovat historiallisesti jarruttaneet Tunisian aluekehitystä. Eliitin suunnitelmat eivät ole varmistaneet resurssien oikeudenmukaista jakautumista, sekä aineellisia (julkisia fu…

Lisätietoja