Mikä on Federal Reserven uskottavuusvajeen takana?

wessel_wsj_fed_funds_rate_expectation

Markkinat eivät näytä uskovan Fedia.Federal Reserven virkamiesten joulukuussa, viimeksi tekemänsä korkopolun välillä on merkittävä ero. julkisia ennusteita , ja futuurimarkkinoilla käytävästä kaupankäynnistä johtuvat korot. Markkinoilla korkotaso nousee pienempään, asteittaisempaan nousuun kuin nyt kuuluisat pisteet osoittavat mihin Fedin virkamiehet odottavat korkojen laskevan .Yllä oleva kaavio havainnollistaa tätä käyttämällä Fed-rahastojen mediaaniennustetta Federal Reserven joulukuun talousennusteiden yhteenvedosta yhdessä Fed-rahastojen futuurien antaman koron kanssa samalle kuukaudelle (vaaleanvihreä) ja tälle viikolle (tummanvihreä). Tammikuuhun 2017 mennessä Esimerkiksi markkinat ennustavat, että Fedin rahastot, jotka ovat nyt nollan tienoilla, nousevat 1,375 prosenttiin. Joulukuussa Fedin mediaanivirkamies nousi 2,5 %:iin.Mikä selittää tämän jatkuvan eron? Olen kuullut kolme syytä, ja luultavasti niissä kaikissa on totuutta.Ensinnäkin rahoitusmarkkinat eivät ole kiinnostuneita Fedin mediaanista; he ovat kiinnostuneita puheenjohtajanaisesta Janet Yellen , ja he olettavat, että sen piste on pienempi kuin mediaani. Eli he odottavat hänen haluavan liikkua paljon varovaisemmin nostaa korkoja kuin Fedin mediaanipäättäjä. Onhan hän ehdottanut, että työmarkkinoilla on edelleen huomattavaa löysyyttä, vaikka yleinen työttömyysaste - 5,7 prosenttia – on pudonnut lähelle Fedin arvioita tasosta, joka olisi pitkällä aikavälillä kestävä. Ja rouva Yellen on kehottanut Fedin tarkkailijoita kiinnittämään enemmän huomiota liittovaltion avomarkkinakomitean lausuntoihin kuin niihin liittyviin korkoennusteisiin.Toiseksi, markkinat ajattelevat, että Fedin virkamiehet ja taloustieteilijät ovat liian optimistisia Yhdysvaltain talouden suhteen, kuten he ovat olleet aiemminkin, etenkin kun otetaan huomioon lähes kaikkien Yhdysvaltojen ulkopuolisten suurten talouksien levoton tilanne (Iso-Britanniaa lukuun ottamatta). Markkinat katsovat, että keskuspankin on edettävä hitaammin nostaakseen korkoja, koska Yhdysvaltain talous – ja työmarkkinat – eivät ole niin vahvoja kuin Fed odottaa.

Kolmanneksi on inflaatiokysymys. Monet eivät usko, että Fed nostaa korkoja ennen kuin taustalla oleva inflaatio on paljon lähempänä 2 prosentin tavoitettaan. Fed on sanonut, että se tarvitsee lisää luottamusta siihen, että inflaatio lähestyy tavoitetta, ennen kuin korkotason liikkeitä nähdään. Fedin suosikki inflaatiomittari, henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksi, nousi vain 0,75 % joulukuuhun päättyneiden 12 kuukauden aikana; ilman elintarvikkeiden ja energian hinnan laskua se nousi 1,33 % – ja liikkui väärään suuntaan.Yellen ja hänen kollegansa ovat huomanneet markkinoiden skeptisyyden, ja heidän on päätettävä, reagoivatko ne. Saamme paremman käsityksen Fedin kehittyvästä ajattelusta 18. helmikuuta, kun sen 27.-28. tammikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja julkaistaan, ja Yellenin lausunnosta senaatin pankkikomitealle 24. helmikuuta. t saat seuraavan FOMC-lausunnon ja uudet pisteet maaliskuun puoliväliin asti.