Vapauttaako Kiina viljakauppansa? – Liite

Taulukko 1-1. Kiinan viljanvienti (1000 tonnia, ellei toisin mainita)vuosi Riisi Papu Maissi Koko vienti
Viedä % tuotannosta % maailman viennistä Viedä % tuotannosta % maailman viennistä Viedä % tuotannosta % maailman viennistä
1981 590 0,41 £ 140 1.50 £ £ £ £ 990
1982 470 0,29 3.90 150 1.66 0,52 £ £ £ 810
1983 580 0,34 £ 350 3.59 £ £ £ £ 1150
1984 1160 0,65 9.11 840 8.66 3.26 910 1.24 £ 3190
1985 1010 0,60 9.03 1140 10.86 4.47 5950 9.32 8.53 9320
1986 950 0,55 7.53 1370 11.80 4.96 5700 8.04 £ 9420
1987 1020 0,59 8.13 1710 13.71 5.85 3840 4.85 5.97 7370
1988 700 0,41 5.75 1480 12.70 5.66 3520 4.55 5.28 7180
1989 320 0,18 2.09 1250 12.22 5.20 3490 4.42 4.50 6560
1990 330 0.17 2.70 940 8.55 3.60 2890 2.98 4.00 6830
1991 690 0,38 5.38 1110 11.43 4.02 7480 7.57 11.23 10860
1992 950 0,51 6.02 660 6.41 2.27 10340 10.84 14.32 13640
1993 1430 0,81 8.76 370 1.90 1.29 11790 11.48 17.18 15350
1994 1520 0,86 7.24 830 5.19 - 8740 8.8 - 13460
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi viisikymmentä 0,03 0,26 380 2.81 - 110 0.1 - 2140
1996 260 0.13 1.37 190 1.44 - 160 0.13 - 1250
1997 938 0,47 3.68 190 1.29 - 6600 6.33 - 8330

Lähde: Kiinan mukautetut tilastot, Kiinan tilastojen vuosikirja, ja FAO:n tilastot (useita vuosia). [Takaisin]Taulukko 1-2. Kiinan viljan tuonti (1000 tonnia)vuosi Vehnä muut Viljan kokonaistuonti Nettotuonti
Tuonti % tuotannosta % maailman tuonnista Tuonti
1981 13 000 18.67 12.62 1470 14470 13480
1982 13800 20.15 13.62 2350 16150 15340
1983 11110 13.65 10.49 2420 13530 12380
1984 9870 11.24 9.29 540 10410 7220
1985 5410 6.30 5.24 590 6000 -3220
1986 6110 6.79 6.74 1620 7730 -1690
1987 13200 15.37 12.23 3080 16280 8910
1988 14550 17.03 12.45 780 15330 8150
1989 14880 16.39 13.57 1700 16580 10020
1990 12530 12.76 11.82 1190 13720 6890
1991 12370 12.89 10.60 1080 13450 2590
1992 10580 10.41 8.71 1170 11750 -1890
1993 6420 6.03 5.67 1100 7520 -7830
1994 7180 7.23 7.17 2020 9200 -4260
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 11590 11.34 11.80 9220 20810 18670
1996 8250 7.48 8.18 2580 10830 9580
1997 1860 1.51 1.85 2310 2310 -6020

Lähde: Kiinan mukautetut tilastot, Kiinan tilastojen vuosikirja, ja FAO:n tilastot (useita vuosia). [Takaisin]

Taulukko 1-3. Kiinan vehnätuonnin tarjontarakenne (% painon mukaan)

vuosi MEILLE Kanada Australia Argentiina minä muu kaikki yhteensä
1985 19.03 43,69 21.58 12.11 3.59 0,00 100
1993 40.30 47,61 9.63 1.16 1.29 0,00 100
1994 30.71 49.13 19.75 0,00 0,00 0,41 100
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 33.15 41,97 3.76 2.20 18.88 0,04 100
1996 26.26 43,84 27.38 0,00 2.52 0,00 100
1997 10.08 71,71 13.21 1.69 2.56 0,75 100

Lähde: Kiinan mukautetut tilastot (1985, 1993-97). Tekijän laskema. [Takaisin]on superkuu tänään tai huomennaTaulukko 1-4. Vehnän tuonnin vaikutus Kiinan kotimarkkinoihin (10 000 tonnia)vuosi tuotanto (A) Kaupallistamisaste [%] (B) Kotimaan tarjonta (C) Tuo (D) Markkinoiden kokonaistarjonta (E) Markkinoiden tarjonnan vaihtelu (F) Tuonnin vaihtelu (G) Tuonnin vaikutus markkinoiden vaihteluun [%] (H)
1980 5 521,0 24.0 1 325,0 1097 2 422,0
1981 6 964,0 24.2 1 685,3 1300 2 985,3 563.2 203 36.04
1982 6 847,0 25.9 1 773,4 1380 3 153,4 168.1 80 47,59
1983 8 139,0 26.6 2 165,0 1111 3 276,0 122.6 -269 -219.41
1984 8 782,0 28.0 2 459,0 987 3 446,0 170,0 -124 -72,95
1985 8 581,0 25.3 2 171,0 541 2 712,0 -734,0 -446 60,77
1986 9 004,0 28.4 2 557,1 611 3 168,1 456.1 70 15.35
1987 8 590,0 28.1 2 413,8 1320 3 733,8 565,7 709 125,34
1988 8 543,0 28.8 2 460,4 1455 3 915,4 181,6 135 74,34
1989 9 081,0 28.1 2 551,8 1488 4 039,8 124.4 33 26.53
1990 9 823,0 29.9 2 937,1 1253 4 190,1 150.3 -235 -156,34
1991 9 595,0 31.0 2 974,5 1237 4 211,5 21.4 -16 -74,86
1992 10 159,0 28.4 2 885,2 1058 3 943,2 -268,3 -179 66,72
1993 10 639,0 26.1 2 776,8 642 3 418,8 -524.4 -416 79,33
1994 9 930,0 32.1 3 187,5 718 3 905,5 486,8 76 15.61
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 10 221,0 31.5 3 219,6 1159 4 378,6 473.1 441 93.22
1996 11 031,0 31.5 3 474,8 825 4 299,8 -78.9 -334 423,59

Lähde: Kiinan maaseututilastojen vuosikirjatilastot (1996). Kiinan Custom Commercialization -aste on laskettu valtion suunnittelukomitean ja valtion tilastoviraston tietojen perusteella. C=A*B, E=C+D, H=G/F*100 % [Takaisin]Taulukko 1-5. Vehnän tuonnin ja hinnan regressiivinen analyysi

Kausi Toiminnan tyyppi Riippumattoman muuttujan kerroin T-testi Korrelaatiokerroin
1981-86 Liner-toiminto 0,00750 7.94 0,972
1987-93 Puolilogaritmi 0,000465 4.51 0,896

Lähde: kirjoittajan laskema. [Takaisin]

aurinkokunnan pisin päivä

Taulukko 2-1. Kiinan ruoankulutus asukasta kohden (Kilogrammaa)

vuosi vilja* Kasvis Öljy Sianlihaa, naudanlihaa, lampaanlihaa Siipikarja Vesituotteet
maaseudun kaupunkilainen maaseudun kaupunkilainen maaseudun kaupunkilainen maaseudun kaupunkilainen maaseudun kaupunkilainen maaseudun kaupunkilainen
1981 256,0 145.4 124,0 152.3 3.1 4.8 8.7 18.6 0.7 1.9 1.3 7.3
1982 260,0 144,6 132,0 159.1 3.4 5.8 9.1 18.7 0.8 23 1.3 7.7
1983 260,0 144,5 131,0 164,0 3.5 6.5 10.0 19.9 0.8 2.6 1.6 8.1
1984 267,0 142.1 140,0 149,0 4.0 7.1 10.6 19.9 0.9 2.9 1.7 7.8
1985 257,0 134,8 131.1 144.4 4.0 5.8 11.0 18.7 1.0 3.2 1.6 7.1
1986 259,0 137,9 134,0 148.3 4.2 6.2 11.8 21.6 1.1 3.7 1.9 8.2
1987 259,0 133,9 130,0 142.6 4.7 6.4 11.7 21.9 1.2 3.4 2.0 7.9
1988 260,0 137.2 130,0 147,0 4.8 6.7 10.7 19.8 1.3 4.0 1.9 7.1
1989 262,0 133,9 133,0 144,6 4.8 6.2 11.0 20.3 1.3 3.7 2.1 7.6
1990 262,0 130.7 134,0 138,7 5.2 6.4 11.3 21.7 1.3 3.4 2.1 7.7
1991 256,0 127,9 127,0 132.2 5.7 6.9 12.2 22.2 1.3 4.4 2.2 8.0
1992 251,0 111.5 129.1 124,9 5.9 6.7 11.8 21.4 1.5 5.1 23 8.2
1993 266,0 97.8 107.4 120.6 5.7 7.1 11.7 20.8 1.6 3.7 2.5 8.0
1994 257,0 102,0 109,0 121,0 5.7 7.7 11.0 20.2 1.6 4.1 3.0 8.6
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 258,9 97,0 104,0 118.6 5.8 7.6 11.3 19.7 1.8 4.0 3.4 9.2
1996 256.2 94,68 106.3 118.5 6.1 7.1 12.9 20.4 1.9 4.0 3.4 9.2

Lähde: Kiinan maatalousministeriö, Kiinan maatalouden kehitysraportti (1996); Kiinan valtion tilastovirasto, Kiinan tilastojen vuosikirja (1997). [Takaisin]

*Raakaviljaa maaseudulle ja kauppaa viljaa kaupunkilaisille. 100 kg:n raakaviljan muuntosuhde vastaavaan kauppaviljaan on 79 kg vuonna 1981, 78 kg vuonna 1982, 77 kg vuonna 1983, 76 kg vuonna 1984 ja 74,16 kg seuraavina vuosina.


Taulukko 2-2. Kiinan raakaviljan kulutus henkeä kohti (Kilogrammaa)

vuosi 1989 1990 1992 1993 1994 tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 1996
maaseudun 324,94 326,47 319,67 336,36 326,24 327.01 332,62
kaupunkilainen 279,41 281,77 268.07 244.21 250,19 243,55 242,9
painotettu keskiarvo 313 314,67 305,41 307,23 304,47 302,77 306,27

Lähde: Kiinan tilastojen vuosikirja (1989-1996), lainattu julkaisusta Yang Xie, Grain Issue in the Process of Urbanization in China, Working Paper (Beijing: Development Research Center, 1998). [Takaisin]


Taulukko 2-3. Viljan kysyntä Kiinassa, 1981-96 (10 000 tonnia)

vuosi Suora kulutus Siemenvilja Teollinen vilja Tappio Syötä viljaa Viljan kysyntä
1981 24 167,14 1 625,10 1 950,12 1 300,08 5 446,40 34 488,84
1982 24 827,30 1 772,50 2 127,00 1 418,00 5 767,34 35 912,14
1983 25 170,83 1 936,40 2 323,68 1 549,12 6 401,61 37 381,64
1984 25 941,33 2 036,55 2 443,86 1 629,24 6 769,62 38 820,59
1985 25 315,86 1 895,55 2 274,66 1 516,44 6 906,79 37 909,30
1986 25 918,26 1 957,55 2 349,06 1 566,04 7 836,93 39 627,84
1987 26 137,83 2 014,90 2 417,88 1 611,92 7 987,99 40 170,51
1988 26 642,34 1 970,40 2 364,48 1 576,32 7 692,78 40 246,33
1989 27 041,13 2 037,75 2 445,30 1 630,20 8 077,73 41 232,11
1990 27 280,32 2 231,20 2 677,44 1 784,96 8 476,40 42 450,33
1991 26 973,97 2 176,45 2 611,74 1 741,16 9 044,86 42 548,18
1992 25 950,40 2 213,30 2 655,96 1 770,64 9 093,84 41 684,14
1993 26 650,02 2 282,45 2 738,94 1 825,96 9 160,74 42 658,11
1994 26 226,03 2 225,50 2 670,60 1 780,40 9 481,99 42 384,52
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 26 275,92 2 332,85 2 799,42 1 866,28 9 868,44 43 142,91
1996 26 092,75 2 450,00 2 940,00 1 960,00 10 621,55 44 064,30

Lähde: Guoqing Long, Kiina: viljan kierto avautuvassa taloudessa (Peking: China Development Press, 1999). [Takaisin]

Taulukko 2-4. Ennusteet viljan kysynnästä Kiinassa (Miljoonaa tonnia)

mikä on meteoriittisadetta
vuosi Tämä tutkimus Kiinan hallitus Kongon demokraattinen tasavalta Maailmanpankki OECD IFPRI FAO
2000 481,0 500 NA NA 450 NA NA
2005 506.3 NA 508.6 NA NA NA NA
2010 532,0 550 536,7 NA 513 NA NA
2020 588,9 NA 593.2 608.0 (a) 594 530 (b) NA
2030 640,0 640 633,5 NA NA NA 555,9 (c)

Lähde: Tekijän arvio; Tiedotustoimisto, Kiinan viljakysymyksestä, hallituksen valkoinen kirja (The State Council of PR.China, 1996); Katso Yang Xien (1998) taulukko 2-2; Maailmanpankki (1997); IFPRI, MW Rosegrant et ai., Global Food Projections to 2020: Implics for Investment, food, Agriculture and Environment, Discussion Paper 5 (Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, 1995); Justin Lin et al., Chinese Agriculture: Policies and Performance, Agriculture and trade in China and India, toim. T.N. Srinivasan (San Francisco, Kalifornia: Institute for Contemporary Studies, 1994). [Takaisin]
(a) Tiedot koskevat kaupan viljaa, mikä vastaa 687 miljoonaa tonnia raakaviljaa.
(b) Kansainvälisen elintarvikepolitiikan tutkimuslaitoksen (IFPRI) arvio sisältää vain elintarvikeviljan ja rehuviljan. Kun muut viljat lisätään, kokonaisarvio on 587 miljoonaa tonnia (Maailmanpankki, 1997).
(c) Ei sisällä arvioita rehuviljasta.

Taulukko 2-5. Kiinan mahdollinen viljan tuontitarve (Miljoonaa tonnia)

Lähde: kirjoittajan arvioima. [Takaisin]

Taulukko 3-1. Kansainvälinen kokemus maataloustyön muuttamisesta

vuosi
Vehnä Karkea vilja Riisi Kaikki yhteensä
Ilman tariffia 2010 0 71.1 0 71.1
2020 20.8 186,8 0 207.6
15% tariffilla 2010 0 27.9 0 27.9
2020 0 157.4 0 157.4
Maatalouden työvoima
% koko työvoimasta
Maatalouden lisäarvo
% BKT:sta
1970 1990 1970 1990
Japani kaksikymmentä 7 6 kaksi
Etelä-Korea 49 18 27 6
Kiina 78 72 35 19

Lähde: Maailmanpankki, http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html . [Takaisin]

Taulukko 3-2. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen maataloustuotteiden kauppa vuonna 1997 (Miljardeja Yhdysvaltain dollareita)

Tuotteet Kiinan vienti Kiinan tuonti Saldo
Elävät eläimet ja eläintuotteet 0,332 0,214 0,118
Kasvitieteelliset tuotteet 0,168 0,825 -0,657
Öljyt 0,008 0,198 -0,19
Ruoka, juoma, tupakka ja alkoholi 0,307 0,275 0,032
Puuvilla 0,138 0,724 -0,586
kaikki yhteensä 0,953 2,236 -1,283

Lähde: Kiinan mukautetut tilastot , kuukausiraportti, 12. numero, 1997. [Takaisin]